Kontakt

GRiS Årsmöte 2024


Ansök till GRiS - Styrelse för verksamhetsåret 24/25


Du skickar in din ansöka via mail, tryck på knappen nedan "Ansök"


I ämnesraden skriver du "Ansökan GRiS-styrelse"

Du behöver skriva vilken roll inom styrelse du vill söka, vad du heter, och varför du tror att du passar i GRiS styrelse.


 Följande roller går att söka:


  • Ordförande 
  • Vice Ordförande
  • Kassör
  • Informationsansvarig
  • Materialansvarig
  • Ledamot


  • cv

Om du är nyfiken på vad de olika rollerna gör, kika vår instagram @grishig


OBS! För att söka en post i GRiS måste du vara medlem i föreningen, du blir medlem genom att skicka in en medlemsansökan via Hitract, där vi heter Grishig.
Stadgar

Föreningen GRiS är en ideel förening, allt vi gör sker utifrån våra stadgar som är framtagna av vårt högst beslutande organ, årsmötet. För att läsa våra stadgar och få en förståelse över vad vi gör och hur vi gör det, kan du läsa den genom att trycka på knappen "Stadgar"

 


Motioner till årsmötet 6/5-2024


Som medlem i förening GRiS har du röst- och yttranderätt under årsmötet, detta betyder att du har rätt ta upp frågor om föreningen, dess uppbyggnad och styrelse. Om du har större frågor att ta upp behöver du skicka in en motion till styrelsen senast den 22/4-2024.


Motioner skickas via mail, tryck på knappen "Motioner".

I ämnesraden skriver du "Motion - GRiS årsmöte 2024" 


Dagordning och Budget

Ca 2 veckor innan årsmötet publiceras dagordningen och budgeten. Genom att trycka på knappen "Dokument" kommer du till samtliga dokument. 
Kontakta oss


Har du frågor gällande styrelsen, stadgar eller sammarbeten kan du använda kontaktformuläret


Vid övriga frågor rekomenderar vi att du kontaktar oss på instagram @grishig